Hướng dẫn sử dụng

3 posts

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách sử dụng thiết bị đầu thu truyền hình An Viên, MobiTV, Các thiết lập, điều chỉnh, sử lý các sự cố sơ bộ khi phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng thiết bị đầu thu truyền hình An Viên MobiTV

Hướng dẫn cách lắp đặt thiết bị truyền hình mobiTV đúng kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng thiết bị thu nhận sóng qua Anten

Hướng dẫn sử dụng thiết bị thu nhận sóng qua chảo thu

Hướng dẫn khách hàng kiểm tra lỗi thiết bị

Hướng dẫn kiểm tra và xác định lỗi của thiết bị

Hướng dẫn sử dụng mobitv